BERKGAP

Biz barada

Önümçilik we söwda ugrunda ençeme ýyllyk tejribesini eksport-import iş ugurlary bilen utgaşdyrmagy başaran “Berkgap” ýokary hilli önümleri, halkara derejeli hünärmenleri we ynamdar hyzmat şertleri bilen ýurtda we sebitde uly abraýa eýedir.

Giňişleýin

Hyzmatlar

“Berkgap” hususy kärhanasy Türkmenistanyň Döwlet haryt-çig mal biržasynda satuwa çykarylan harytlary ýagny himiýa we nebit-gaz öndümlerini, tekstil önümlerini we pagta linterini eksport etmek boýunça hyzmatlary hödürleýär. Hyzmatlaryň ählisini ýerine ýetiremizde uzakmöhletleýin gatnaşyklary ýola goýmak maksady bilen ynamdarlyk we takyklyk esasy ýörelgämiz hasaplaýarys. Hödürleýän hyzmatlarymyz hakynda aşakda has giňişleýin maglumat alyp bilersiňiz.

Giňişleýin

Önümler