BERKGAP

Habarlaşmak

Soraglaryňyzy, teklipleriňizi we bellikleriňizi aşakdaky form arkaly iberip bilersiňiz.
Iň ýakyn wagtda jogaplanar.

Salgymyz:

Türkmenbaşy şaýoly N81
Biznes merkezi 4-nji gaty

E-mail:

info@berkgap.com

Telefon:

+993 12 480094

Polipropilen we polietilen
gaplar üçin

+99365233635

kasymalimov@berkgap.com

Hyzmatlar we önümler üçin

+99364142999

a.annamyrat@berkgap.com